Tellijal on õigus tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul, kuid seda ainult juhul kui toode on avamata. Tellimuse tühistamiseks tuleb Tellijal võtta Sinu Looduskosmeetikaga ühendust telefonil +372 5333 0295 või saata vastavasisuline e-kiri aadressile info@sinulooduskosmeetika.ee.

Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub ta tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisoovi esitamisest. Tellija peab tagastama Tooted Sinu Looduskosmeetika poodi Balti Jaama turg II korrus. Tellija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud. Sinu Looduskosmeetika tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates.

Kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Sinu Looduskosmeetikal õigus nõuda kahju hüvitamist Toote müügihinna ulatuses. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

Sinu Looduskosmeetika tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega, vale, vigastada saanud toode või see ei vasta kättesaamisel oma kirjeldusele. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis Tellija valikul Toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Toote maksumus. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.