Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Sinu Looduskosmeetika OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on astunud Sinu Looduskosmeetika OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Sinu Looduskosmeetika OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Sinu Looduskosmeetika OÜ. Kliendiandmete volitatud töötleja on Itella SmartPOST OÜ, AS Eesti Post, AS DPD Eesti ning maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Esto AS.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Sinu Looduskosmeetika OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.

Millistel juhtudel Sinu Looduskosmeetika OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Sinu Looduskosmeetika OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Sinu Looduskosmeetika OÜ saadab Klientidele Sinu Looduskosmeetika E-poe pakkumisi. Kliendil on õigus igal igal ajal Sinu Looduskosmeetika OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@sinulooduskosmeetika.ee vahendusel või telefoni +372 5194 1194 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil +372 5194 1194 või kirjutage e-posti aadressil info@sinulooduskosmeetika.ee.