Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Ökomon OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Ökomon OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Ökomon OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Ökomon OÜ. Kliendiandmete volitatud töötleja on Itella SmartPOST OÜ, AS Eesti Post, AS DPD Eesti ning maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed ka makselahenduse pakkujale Montonio.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Ökomon OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.

Millistel juhtudel Ökomon OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Ökomon OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Ökomon OÜ saadab Klientidele Sinu Looduskosmeetika E-poe pakkumisi.

Kliendil on õigus igal igal ajal Ökomon OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@sinulooduskosmeetika.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis kirjutage e-posti aadressil info@sinulooduskosmeetika.ee.