Üldised tellimistingimused kehtivad Sinu Looduskosmeetika OÜ (edaspidi nimetatud Sinu Looduskosmeetika) e-poes www.sinulooduskosmeetika.ee (edaspidi nimetatud E-pood) asuvate toodete tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Sinu Looduskosmeetika vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Sinu Looduskosmeetika klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsus), saadaval www.sinulooduskosmeetika.ee/privaatsus

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Sinu Looduskosmeetika Kodulehel.

 

Toodete tellimise kord

Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Sinu Looduskosmeetika E-poe kasutajaks. Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile (toodetele on võimalik järele tulla ka Sinu Looduskosmeetika poodi Balti Jaama turul (II korrus).

Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Sinu Looduskosmeetikale võimalik tasuda internetipanga lingi abil. Tellija ja Sinu Looduskosmeetika vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Sinu Looduskosmeetika on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse. Tellimus jõustub Sinu Looduskosmeetika poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

 

Toodete kohaletoimetamine

Tellitud Tooted toimetab Sinu Looduskosmeetika Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu, kulleriga või Sinu Looduskosmeetika poodi.

Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav ka Tellimuse vormistamisel.

 

Omniva toob tellimuse pakiautomaati saatekuluga 3.10 €.

SmartPOST toob tellimuse pakiautomaati saatekuluga 2.90 €.

DPD toob tellimuse pakiautomaati või -poodi saatekuluga 2.36 €.

SmartKULLER toob tellimuse saatekuluga 5.50 €.

Sinu Looduskosmeetika poest Balti Jaama turu II korrusel saab tellimuse alati tasuta kätte.

 

 

Toodete kohaletoimetamise aeg

Toode toimetatakse Tellijani 1 – 4 tööpäeva jooksul. Juhul kui kohaletoimetamisel esineb viivitusi, võetakse Tellijaga esimesel võimalusel ühendust. Soovikorral saab Toodetele Tellija ise järele tulla Sinu Looduskosmeetika poodi Balti Jaama turul (II korrus). Tellija saab e-posti teel kinnituse kui pakk on poes valmis.

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi, Omniva ja DPD pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele.

 

Tarbija õigus tellimusest taganeda

Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul, kuid ainult juhul kui Toode on avamata kujul. Tellimuse tühistamiseks tuleb Tellijal võtta Sinu Looduskosmeetikaga ühendust telefonil +372 5194 1194 või saata vastavasisuline e-kiri aadressile info@sinulooduskosmeetika.ee .

Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisoovi esitamisest. Tarbija peab tagastama Tooted Sinu Looduskosmeetika poodi Balti Jaama turg (II korrus). Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

Sinu Looduskosmeetika tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud Tooted osaliselt, siis Sinu Looduskosmeetika tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Sinu Looduskosmeetika tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest. Sinu Looduskosmeetika tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega või vale Toode.

Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Sinu Looduskosmeetikal õigus nõuda kahju hüvitamist Toote müügihinna ulatuses. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

 

Tellija õigused

Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Sinu Looduskosmeetika poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel. Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Sinu Looduskosmeetika poolt fikseeritud tingimustele.

Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis Tellija valikul Toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Toote maksumus. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 

Tellija kohustused

Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond) juhul kui tellimuse kohaletoimetamiseks on valitud SmartPOST kuller või pakiautomaat, kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama andmed ka saaja kohta. Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ei garanteeri Sinu Looduskosmeetika Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Sinu Looduskosmeetika Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 

Sinu Looduskosmeetika õigused

Sinu Looduskosmeetikal on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas. Sinu Looduskosmeetikal on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas. Sinu Looduskosmeetikal on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Sinu Looduskosmeetikal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

 

Sinu Looduskosmeetika kohustused

Sinu Looduskosmeetika kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d) ning vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid. Sinu Looduskosmeetika kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama. Sinu Looduskosmeetika kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid.

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 10-19 klienditoe telefonil +372 5194 1194 või kirjutage e-posti aadressil info@sinulooduskosmeetika.ee.