Alates 2009. aastast on Euroopa Liidus toodetud kosmeetika ja selle koostisosadega keelatud loomkatsete tegemine ning 2013. aastal jõustus seadus, mis keelustab ka väljaspool Euroopa Liitu loomkatseid tegevate firmade kosmeetika müümise Euroopa Liidu riikides. 

 

Hoolimata loomkatsete vastastest seadustest, leidub ka meie poelettidel kosmeetika ja koduspuhastusvahendite brände, mille koostisosasid siiani katsetatakse väljaspool Euroopa Liitu loomade peal. See on võimalik, kuna seadusesse on jäänud sisse punktid, millega suurkorporatsioonid manipuleerida saavad ja seeläbi võivad nad loomkatseid tellida väljaspool Euroopat ja müüa loomadel testitud tooteid näiteks Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja veel mitmetes riikides, kus tänase päevani ei ole loomkatsed keelatud.

 

Miks hakati kosmeetikat, kodupuhastusvahendeid ja ravimeid loomadel testima?

 

Aastakümneid tagasi hakkasid tervishoiuametid nõudma ravimite, kosmeetika ja kodupuhastusvahendite tootjatelt põhjalikke testimisi enne kui tooted müügile lubati, seda just seetõttu, et teha kindlaks, kas kõik toodete koostisosad on inimestele ohutud. Loomkatsete arvud kasvasid drastiliselt uute koostisosade avastamistega.

Millised on testid, mida tehakse loomadega?

 

Kosmeetika testimine loomadel ei tähenda seda, et küülikule määritakse peale lauvärvi ja põsepuna, vaid testimismeetodid on märksa karmimad. Erinevate loomade peal testitakse silmade tundlikkust, tilgutades loomade silmadesse aineid, millest paljud kahjustavad silmasid jäädavalt. Rääkimata nahatundlikkuse testimistest, kus loomade raseeritud ja marrastunud nahale määritakse aineid ja vaadatakse, milline on reaktsioon. Ning kui tundub, et enam hullemaks minna ei saa, siis paraku need loomad, kes isegi pääsevad eluga testmistest, hukatakse, et lahkamise käigus saada veelgi põhjalikum analüüs, kuidas erinevad ained on toiminud.

 

Miks ei ole koostisosade testid loomadel vajalikud?

Kõige olulisem põhjus on see, et kõik testid loomadega on julmad, ning tegemist on elusolendite piinamisega. Kuid lisaks ka selletõttu, et praeguseks hetkeks on kindlaks tehtud ca 7000 koostisosa, mis on 100% turvalised inimestel kasutada ja mis sobivad ideaalselt kosmeetika tootmisel. Samuti on leitud alternatiivseid testimismeetodeid, nagu näiteks virtuaalsed testid, kus arvutiprogrammidega on võimalik reprodutseerida inimese organismi toimimine ja uurida, kuidas erinevad koostisosad seda mõjutada võivad. Ning viimaseks, ei anna loomkatsed täpseid tulemusi, sest loomad ning nende reaktsioonid erinevatele ainetele erinevad inimestest.

 

Julmusevaba ehk toode ei ole loomade peal testitud

 

90ndatest alates on hakanud loomade õiguste eest seisvad orgaisatsioonid võitlema loomkatsete vastu. Sellel ajal võeti esmakordselt kasutusele ka termin “julmusevaba”, mida hakkasid kasutama kosmeetikabrändid, kes ei testinud oma tooteid ega ka nende koostisosasid loomadel ning ei tellinud teste ka kolmandatelt osapooltelt.

Kuidas teha kindlaks, millise brändi tooted on julmusevabad?

 

Toode on julmusevaba, kui pakendil või tootekirjelduses on kirjas, et toote koostisosasid ei ole loomadel testitud ning teste ei ole tellitud kolmandatelt osapooltelt. Kui firma ostab sisse koostisosasid, mis on varasemalt loomadel testitud, siis sellisel juhul ei ole toode julmusevaba.

Paraku on praegu kehtivas seaduses kahetimõistetavus, mis tähendab, et loomkatsed on lubatud ainult juhul kui seadus seda nõuab (ehk väljaspool Euroopa Liitu on veel riike, mis lubavad loomkatseid). Näiteks kui Hiina turule sisenemiseks nõuab Hiina Rahvavabariik loomadel testimisi, siis seda ka firmad teevad. Head uudis on aga see, et Hiina koostisosade kontrollimise seadus on muutumas ning tänasel päeval saavad juba ka esimesed julmusevabad kosmeetikafirmad Hiina turule siseneda. Küll aga tähendab see kallist investeeringut, et koostisosade ohutust tõestada, milletõttu on siiani brände, kes valivad loomkatsed.

 

 

Lisaks on erinevad loomakaitse organisatsioonid hakanud välja andma märgistusi julmusevabadele toodetele, et aidata inimestel üles leida brände, kes ei kasuta loomkatseid oma toodete valmistamisel. Cruelty-Free International on välja andnud Leaping Bunny logo, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) on loonud CrueltyFree logo ning Choose Cruelty-Free organisatsioon annab välja logosid Not tested on animals.

 

Kuna Eestis on loomkatsed keelatud, siis on siin valmistatud kodumaiste toormaterjalidega tooted kõik julmusevabad.

Sinu Looduskosmeetika saab uhkusega öelda, et lisaks Eesti brändidele on kõik meie tootevalikusse kuuluvad brändid julmusevabad ning eelistades neid brände, toetate te julmusevaba kosmeetikat ja ütlete “EI” loomkatsetele.

 

 

Kasutatud artiklid:

http://www.loomakaitse.ee/ara-osta-loomade-peal-testitud-kodukeemia-ja-kosmeetikatooteid/

https://www.crueltyfreeinternational.org

http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx